Değerli Misafirlerimiz,

40 yılı aşkın süredir bilimsel çalışmaları ve mezun ettiği öğrencileri ile sektör ve akademik çevreler tarafından kabul gören bir kurum olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duymaktadır. Turizm Rehberliği alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve turist rehberlerini buluşturan kongre, turizm rehberliğinin gelişmesine katkı sağlayarak, gelecekte daha güçlü temeller üzerine oturmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

29-30 Nisan 2019 tarihinde ikincisi düzenlenecek olan 2. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde düzenlenecektir. Siz değerli katılımcıları turizm rehberliği alanındaki bilimsel çalışmalarla aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyarız.

 

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

GASTRONOMİ TURLARINDA REHBERLERE YÖNELİK ALGILAMALAR

Doç.Dr. Serkan BERTAN

Dr.Öğr. Üyesi Serap ALKAYA

Melike ŞAHANTURİST REHBERLERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ: TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ

Prof.Dr. Necdet HACIOĞLU

Araş.Gör. Arzu KILIÇ

Hasret ULUSOY YILDIRIMTURİST REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Beyza ERGÜVEN

Melike ŞAHANAKILLI TURİZM VE SUPER AKILLI TURİST KAVRAMLARI IŞIĞINDA GELECEĞİN TURİZM REHBERLİĞİNE BAKIŞ

Dr. Mehmet BAHAR

Prof.Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU

Dr. Yunus TOPSAKALEFSANELERİN TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

Hanife AKYÜZMANASTIRLARIN İNANÇ TURİZMİ ROTALARININ BELİRLENMESİNDE ÖNEMİ: GÜMÜŞLER MANASTIRI ÖRNEĞİ

Fatma ŞENGÜLTÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNİN STAJ YÖNERGELERİNİN MESLEĞE UYUMUNUN İNCELENMESİ

Araş.Gör. Zeynep ÇOKAL

Araş.Gör. Filiz DALKILIÇ YILMAZ

Araş.Gör. Meral BÜYÜKKURUTÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNİN İNGİLİZCE EĞİTİMLERİNİN İNCELENMESİ

Araş.Gör. Filiz DALKILIÇ YILMAZ

Araş.Gör. Zeynep ÇOKAL

Araş.Gör. Nurgül ÇALIŞKANTURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER HEDEFLERİ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI

Öğr.Gör.Dr. Nihat ÇEŞMECİ

Araş.Gör. Aybüke ÖZSOY

Araş.Gör. Nurgül ÇALIŞKANTURİZM REHBERLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Prof.Dr. İbrahim YILMAZ

Araş.Gör. Aybüke ÖZSOY

Araş.Gör. Meral BÜYÜKKURUTURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Doç.Dr. Ahmet KÖROĞLU

Doç.Dr. Özlem KÖROĞLU

İpek ASMADİLİ

Özlem ŞENKALTURİST REHBERLERİNİN MESLEKİ ROLLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Doç.Dr. Özlem KÖROĞLU

Doç.Dr. Ahmet KÖROĞLU

Onur AKGÜL

Mahir BAKANTURİZM REHBERLİĞİ ALANINDA YAPILAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Araş.Gör.Dr. Sonay KAYGALAK ÇELEBİ

Araş.Gör. Burçin KIRLAR CANTURİST REHBERİ ADAYLARININ 2019 YILI EĞİTİM UYGULAMA GEZİSİNE YÖNELİK ALGILARI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Doç.Dr. Özlem GÜZEL

Eren NACAK

Evrim BİLGİ

Volkan KALINUNUTULMAZ TURİSTİK GEZİ DENEYİMLERİ: TURİZM REHBERLERİNDEN YANSIMALAR

Dr. Günseli GÜÇLÜTÜRK BARANTURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

Dr.Öğr. Üyesi H. Mehmet YILDIRIM

Dr.Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİR

Ayşegül ATEŞYASA DIŞI REHBERLİK FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ: İSTANBUL REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

Dr.Öğr. Üyesi Tolga Fahri ÇAKMAKTURİZMİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Samet Can CURKAN

Doç.Dr. Esin ÖZKAN

Doğan SALARTURİST REHBERLERİNİN ALAN KILAVUZU TEHDİT ALGISI: ÇARO ÖRNEĞİ

Barış YEŞİLDAĞ

Dr.Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ

Dr.Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİRLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Dr.Öğr. Üyesi Banu YILDIZ

Hayriye HALİTOĞULLARITURİST REHBERLERİNİN MARKA KİŞİLİĞİ

Dr.Öğr. Üyesi Serkan TÜRKMEN

Büşra ALAÇAMSAINT PAUL (AZİZ PAVLOV)’UN ÜÇÜNCÜ GEZİSİ: ANTAKYA-ISPARTA-AYDIN-EFES GÜZERGAHI VE EFES GÖZLEMLERİNİN TÜRKİYE’NİN İNANÇ TURİZMİ VE TURİZM REHBERLERİN BAKIMINDAN ÖNEMİ

Prof.Dr. Mehmet Bülent ULUDAĞ

Dr. Haktan BİRSELPROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN KÜLTÜREL ZEKA SEVİYELERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Öğr.Gör. Gökhan KÖKSAL

Doç.Dr. Ali TÜRKERTURİST REHBERLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Hüseyin BÜYÜKTEPE

Büşra ALAÇAM

Dr.Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİRPAMUKKALE BÖLGESİNDEKİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN ÇİN TURİZM PAZARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Sena AKÇAKAYAKADIN TURİST REHBERLERİNİN MESLEKİ SORUNLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doç.Dr. Özlem KÖROĞLU

Araş.Gör. Hasret ULUSOY YILDIRIM

Araş.Gör. Arzu KILIÇKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROLÜ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Dr.Öğr. Üyesi Sıla KARACAOĞLU

Prof.Dr. Medet YOLALPROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN KÜLTÜRLERARASI YETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Doç.Dr. Özcan ZORLU

Dr.Öğr. Üyesi Ali AVAN

Fatma SELEKTURİST REHBERLERİNİN PAKET TUR PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öğr.Gör.Dr. Eda AVCITURİST MEMNUNİYETİNDE TURİST REHBERİNİN ROLÜ: KONYA'DA BİR ARAŞTIRMA

Doç.Dr. Tugay ARAT

Hasan Çağatay BULUTMESLEK SEÇİMİNİ ETİLEYEN FAKTÖRLERİN BİREY-MESLEK UYUMU İLE İLİŞKİSİ: TURİST REHBERİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araş.Gör. Derya TOKSÖZ

Araş.Gör. Gizem ÇAPARTURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE İMAJI ALGILAMALARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Dr.Öğr. Üyesi Tuğrul AYYILDIZ

Dr.Öğr. Üyesi Ahu YAZICI AYYILDIZ

Araş.Gör. Turan OKULTURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN KUŞADASI’NIN DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON KİŞİLİĞİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Turan OKUL

Dr.Öğr. Üyesi Tuğrul AYYILDIZ

Dr.Öğr. Üyesi Ahu YAZICI AYYILDIZTÜRKİYE’DE KÜLTÜR ROTALARI: FRİG YOLU ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Muhammed KAVAKTURİZM/ TURİST REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN PROFİLİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Ali KABAKULAK

Araş.Gör. Mehmet BOYRAZ

Doç.Dr. Ahmet BAYTOKİZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROFİLİ

Dr.Öğr. Üyesi Nazım ÇOKİŞLERTURİZM FARKLILAŞMASI VE POSTMODERN TURİZM KAPSAMINDA TURİZM REHBERLİĞİ MESLEĞİNE BAKIŞ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Dr.Öğr. Üyesi Serpil KOCAMANTURİST REHBERLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ve YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ İLİŞKİSİNDE İYİMSERLİĞİN ARACILIK ROLÜ

Doç.Dr. V. Rüya EHTİYAR

Araş.Gör. Caner ÜNAL

Pelin OLUKDUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: EGE BÖLGESİ’NDE GÖREV YAPAN TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ramazan YANAR

Dr.Öğr. Üyesi Hakan ATAYTÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRAS ALANLARI

Gülsüm AKYOL

Sefer ÇON

Prof.Dr. Zöhre POLATGÜNLÜK ve PAKET TUR KATILIMCILARININ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ ve HİZMET İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ: TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Araş.Gör. Caner ÜNALTURİZM REHBERLERİ İÇİN YENİ BİR TURİZM TÜRÜ: BLEİSURE

Doç.Dr. Murad Alpaslan KASALAK

Sabri BOZCA

Dr. Mehmet BAHARBÜYÜK İSKENDER’İN ARDINDAN, SİLLYON’UN DEĞİŞMEYEN KADERİ: KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ AÇISINDA BİR DEĞERLENDİRME

Araş.Gör. Görkem IŞIKTURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN VE TURİST REHBERLERİNİN MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dr.Öğr. Üyesi Olca Sezen DOĞANCILI

Yağmur ÖZDERE

Nilüfer ARSLAN

Mahmut Can BİLGİN

Hasan Burak DUMANPROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN FOODIE TURİST TİPİNE BAKIŞ AÇILARI

Öğr.Gör. Nilgün DEMİREL

Öğr.Gör. Ezgi KIRICI TEKELİTURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr.Öğr. Üyesi Eda Rukiye DÖNBAK“DÜNYA’DA TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ”

Doç.Dr. Canan TANRISEVER

Araş.Gör. İlkay BEKTAŞ

Araş.Gör. Dilara Eylül KOÇTURİST REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI

Süreyya AKÇAY

Doç.Dr. Kamil YAĞCI

Dr. Mahmut EFENDİTURİST REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİ İÇİN MÜFREDAT KAPSAMI ÖNERİSİ

Doç.Dr. Uysal YENİPINAR

Öğr.Gör. Kerem KARDAŞTURİZM REHBERLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BEKLENTİLERİ

Araş.Gör. Ümit ŞENGEL

Doç.Dr. Burhanettin ZENGİNTURİST REHBERLERİNDE KİŞİSEL MARKALAŞMA

Doç.Dr. Ahmet KÖROĞLU

Onur AKGÜLUNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİNE ÖNERİ: ÖRÜCÜ VE AĞAÇ OYMACI

Araş.Gör. Mehmet Tahir DURSUN

Öğr.Gör. Samet KARAHANTURİZM DENEYİMİNİ UNUTULMAZ KILMADA TURİST REHBERLERİNİN ÖNEMİ

Dr.Öğr. Üyesi Uğur AKDU

Dr.Öğr. Üyesi Serap AKDUTURİST REHBERLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR

Dr.Öğr. Üyesi Seçkin ESER

Dr.Öğr. Üyesi Seda ŞAHİNTURİST REHBERLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ YETİLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Araş.Gör. Nazlı AYSİN

Doç.Dr. Nilgün AVCIİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TURİST REHBERLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN İŞ STRESİNE ETKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Serap AKDU

Dr.Öğr. Üyesi Uğur AKDUSİNOP İLİNİN TURİZM ODAKLI GELİŞİMİNE DAİR TURİST REHBERLERİNİN ROLLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Dr.Öğr. Üyesi Gül ERKOL BAYRAMİZMİR DESTİNASYONUNDA GASTRONOMİ TURİSTLERİNE YÖNELİK BİR GÜNLÜK LEZZET ROTASI: KEMERALTI ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Selda YESÜĞEY

Araş.Gör. Bükre ASLANYAPAY ZEKA KONTROLLÜ ELEKTRONİK TURİZM ACENTELERİNİN TURİZM REHBERLERİ VE TURİSTLER ÜZERİNE ETKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Olena ÇAVUŞOĞLUTURİST REHBERLERİ ODALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI: FACEBOOK ÖRNEĞİ

Araş.Gör.Dr. Funda ÖN ESEN

Doç.Dr. Burhan KILIÇTÜRKİYE’DEKİ TURİZMDE REHBERLİK KONULU LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (2003-2018)

Dr.Öğr. Üyesi Ülker ÇOLAKOĞLU

Çağla ALİMANOĞLUTURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE REKREATİF FAALİYETLERE KATILIM ENGELLERİ İLİŞKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Ülker ÇOLAKOĞLU

Dr.Öğr. Üyesi Hakan ATAY

Gülseren YURCUKUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN SEYAHAT ACENTELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN DUYGUSAL ZEKASI VE ÇALIŞAN YARATICILIĞI

Dr.Öğr. Üyesi Onur İÇÖZ

Tuğrul GÜNAY

Yiğit Sebahattin BOZKURTPROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN MESLEK ETİK İLKELERİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doç.Dr. Bayram ŞAHİN

Özge BİÇER

Bedriye Çilem SOYLU

Araş.Gör. İbrahim MİSİRÖZEL İLGİ TURİZMİ KAPSAMINDA TURİSTİK ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MARMARİS ÖRNEĞİ

Öğr.Gör.Dr. Hande AKYURT KURNAZ

Hakan ASLANENGELSİZ TURİMDE SEYAHAT ACENTELERİ VE TURİST REHBERLERİNİN ROLLERİ

Dr.Öğr. Üyesi Burak Murat DEMİRÇİVİTURİST REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Ali KABAKULAK

Doç.Dr. Özcan ZORLU

Doç.Dr. Elbeyi PELİTÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARININ YORDANMASINDA ÖZ YETERLİLİK VE YAŞAM DOYUMUNUN ETKİSİ

Pelin OLUK

Doç.Dr. V. Rüya EHTİYARTURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Kübra KANLICOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNDEKİ ÖNEMİ: BÖLGESEL KÜLTÜREL MİRASIN BELİRLENMESİNDE KULLANIMI İÇİN BİR ANALİZ

Araş.Gör. Özge ÇALHAN

Prof.Dr. Zafer ÖTER

Araş.Gör.Dr. Çağla Melisa KAYATURİST REHBERLİĞİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (1989-2018)

Doç.Dr. Işıl ARIKAN SALTIKÇERKES MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DENEYİMLEMEYE YÖNELİK BİR TUR ÖNERİSİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ

Araş.Gör.Dr. Vedat ACAR

Araş.Gör. Kağan KARAOSMANOĞLUREHBER ANLATIMLARINDA KUTSAL SANAT VE MİMARİDE SEMBOLİK DİLİN ÖNEMİ: TITUS BURCKHARDT ÖRNEĞİ

Süleyman SAZSEYAHATNAMELERDE TURİST REHBERLERİ

Öğr.Gör. Aysel YILMAZ

Öğr.Gör.Dr. Duygu YETGİNTURİST REHBERLERİNİN UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ

Araş.Gör. Merve ASMADİLİ

Öğr.Gör.Dr. Duygu YETGİNKADIN TURİST REHBERLERİN İŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araş.Gör. Burcu KARASAKALOĞLUBİR İHTİSASLAŞMA ALANI OLARAK HÜZÜN TURİZMİ: BURSA’YA YERLEŞMİŞ BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Cihan YILMAZ

Prof.Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLUTURİST REHBERLERİNİN MÜZELERDEKİ PERFORMANSLARINA YÖNELİK ELEKTRONİK YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ

Prof.Dr. Necdet HACIOĞLU

Araş.Gör. Arzu KILIÇ

Simge ERDOĞANTURİST REHBERLERİ VE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KÜRESEL VATANDAŞLIK ALGILAMALARI

Dr.Öğr. Üyesi Melek Ece ÖNCÜER ÇİVİCİ

İsmail GÜNDÜZ


KONGRE TAKVİMİ

 

21 Aralık 2018 BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ
04 Ocak 2019 KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN İLANI
01 Şubat 2019 ERKEN KAYIT
19 Nisan 2019 GEÇ KAYIT
21 Nisan 2019 KONGRE PROGRAMININ İLANI
30 Mayıs 2019 **DERGİ HAKEM SÜRECİNİN BAŞLAMASI İÇİN TAM METİN SON GÖNDERİM TARİHİ

**GÖNDERİLEN TAM METİN BİLDİRİLER KONGRE SONUNDA HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİNE TABİ TUTULARAK JTTR (JOURNAL OF TRAVEL AND TOURISM RESEARCH)-(http://site.adu.edu.tr/jttr), JOTOG(JOURNAL OF TOUR GUIDING)-(http://dergipark.gov.tr/tured), GTAD (GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) (http://dergipark.gov.tr/guntad), IJCTR (ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ)-(http://dergipark.gov.tr/ijctr) VE SAKTAD (SAFRAN KÜLTÜR VE TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ)-(http://dergipark.gov.tr/saktad) DERGİLERİNDE YAYINLANACAKTIR.

GÖNDERİLEN ÖZET BİLDİRİLER KONGRENİN WEB SAYFASINDA ONLİNE OLARAK YAYINLANACAKTIR


ERKEN KAYIT (1 ŞUBAT 2019'A KADAR) 250 TL**
GEÇ KAYIT (19 NİSAN 2019'A KADAR) 300 TL**

**KATILIM ÜCRETİ BİLDİRİ BAŞINA ALINACAKTIR. AYNI YAZAR BİLİM KURULUNUN UYGUN GÖRDÜĞÜ BİRDEN FAZLA BİLDİRİ İLE KONGREYE KATILABİLİR.


FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Gala Yemeği (1 Kişilik Davetiye)

2 adet öğle yemeği

Kahve, Çay ve ikramlar

Kongre Çantası

Kültür gezisi

Ulaşım

Konaklama

Transfer

Ören Yeri Giriş ÜcretleriSOSYAL PROGRAM

30 NİSAN 2019 SALI GÜNÜ KÜLTÜR GEZİSİ KAPSAMINDA PRIENE-MILET-DİDİM TURU GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.Kongreye katılacak olan konuklarımız, kongre hizmet bedelini aşağıda yer alan hesap bilgileri dahilinde ödeyerek dekontu, kongre kayıt formu ile birlikte alttaki e-posta adresine göndermelidirler.HESAP BİLGİLERİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İŞ BANKASI KUŞADASI ÇARŞI ŞUBESİ

IBAN NO: TR56 0006 4000 0013 0320 2396 50

E-POSTA: [email protected]KONAKLAMA İMKANLARI ADRES BİLGİLERİ
SEMPOZYUM KONULARI

Turizm Mevzuatı

Turizm Çeşitleri

Turizm Sosyolojisi

Türkiye Turizm Coğrafyası

Kültürel Miras

Turizm ve Seyahat

Turizm Rehberliği Eğitimi

Turizm Rehberliği ve Teknoloji

Turizm Rehberliği ve Sanat Tarihi

Turizm Rehberliği ve Arkeoloji

Turizm Rehberliği ve Düşünce Tarihi

Turizm Rehberliği ve Dinler Tarihi

Turizm Rehberliği ve Mitoloji

Turizm Rehberliği ve Gastronomi

Turizm Rehberliği ve Seyahat Acentacılığı

Turizm Rehberliğinde Yeni Eğilimler

Turizm Rehberliğinde Güncel Sorunlar

Turizm ve Rehberlik ile İlgili Diğer KonularProf.Dr. Osman Selçuk Aldemir (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü)

Sadettin YÜCEL (Kuşadası Kaymakamı)Prof. Dr. Abdullah TANRISEVDİ

Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Battal OĞUZ

Öğr. Gör. Ergün EFENDİ

Arş. Gör. Vedat ACAR

Arş. Gör. Erhan ALTUN

Arş. Gör. Ayşe ARSLAN

Arş. Gör. Fatih EPİK

Arş. Gör. Kağan KARAOSMANOĞLU

Arş. Gör. Sibel KILIÇDERE

Arş. Gör. Turan OKULArş. Gör. Vedat ACAR (İletişim: +90 544 6675194)

Arş. Gör. Turan OKUL (İletişim: +90 537 4612455)Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU

Prof. Dr. Atilla AKBABA

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Prof. Dr. Orhan AKOVA

Prof. Dr. Akın AKSU

Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ

Prof. Dr. Zeynep ASLAN

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Prof. Dr. Şule AYDIN

Prof. Dr. Düriye BOZOK

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL

Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU

Prof. Dr. Cengiz DEMİR

Prof. Dr. İsmail GEZGİN

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKKALTAN

Prof. Dr. Ali Kemal GÜRBÜZ

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Prof. Dr. Azize HASSAN

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Prof. Dr. Kemal KANTARCI

Prof. Dr. Abdullah KARAMAN

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Prof. Dr. Avşar KURGUN

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

Prof. Dr. Kutay OKTAY

Prof. Dr. Zafer ÖTER

Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN

Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Prof. Dr. Yaşar SARI

Prof. Dr. Abdullah TANRISEVDİ

Prof. Dr. Alp TİMUR

Prof. Dr. Muharrem TUNA

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY

Prof. Dr. Öcal USTA

Prof. Dr. Medet YOLAL

Doç. Dr. Volkan ALTINTAŞ

Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Doç. Dr. Nilgün AVCI

Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY

Doç. Dr. Meltem CABER

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY

Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK

Doç. Dr. Barış ERDEM

Doç. Dr. Özlem GÜZEL

Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU

Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU

Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN

Doç. Dr. Kazım Ozan ÖZER

Doç. Dr. Işıl ÖZGEN

Doç. Dr. Esin ÖZKAN

Doç. Dr. Emrah ÖZKUL

Doç. Dr. Sevda SAHİLLİ BİRDİR

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI

Doç. Dr. Bayram ŞAHİN

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU

Doç. Dr. Ali TÜRKER

Doç. Dr. Kamil YAĞCI

Doç. Dr. Uysal YENİPINAR

Doç. Dr. İbrahim YILMAZ

Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK

Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN

Doç. Dr. Özcan ZORLU

Dr. Öğr. Üyesi Gül ERKOL BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ESER

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kemal GİRGİN

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Canan TANRISEVER(Kurullar soyadlara göre alfabetik olarak listelenmiştir.)